HUDOBNÁ NÁUKA

Pracovné listy 10.12.2021

1.ročnik 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník PŠ1 PŠ2

Online (konzultačné) hodiny HN ku pracovným listom, budú prebiehať nasledovne:

  • pondelok – 16:00 – 17:30 (p.uč. Olejárová – V. Šariš, Záhradné)
  • utorok – 14:00 – 15:30 (p.uč. Kušnír – Solivar)
  • streda – 16:00 – 17:30 (p.uč. Plakosh – Gregorovce)
  • štvrtok – 16:30 – 18:00 (p.uč. Torma – Župčany, Chminianská Nová Ves)

Je možné prihlásiť sa ktorýkoľvek deň, nie je potrebné hlásiť sa ku svojmu učiteľovi HN.

Link na prihlásenie cez aplikáciu ZOOM Vám bol odoslaný na email.

Pracovné listy 3.12.2021

1.ročnik 2.ročnik 3.ročnik 4.ročnik 5.ročnik 6.ročnik 7.ročnik PŠ1 PŠ2