Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

 Július Selčan st. – riaditeľ školy

 Ľuboslav Torma, Mgr., DiS. art. – zástupca riaditeľa školy

 

HUDOBNÝ ODBOR:

 1. Pavol Demeter DiS. art. – hra na violončele, hra na gitare
 2. Ivan Ďurica – hra na bicie nástroje
 3. Lucia Gočová, Mgr. art. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 4. Marek Greš, DiS. art. – hra na gitare
 5. Kamila Hricová – hra na klavíri
 6. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare
 7. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na keyboarde 
 8. Emma Lahvičková – hra na zobcovej flaute, hra na saxofóne, hra na klarinete
 9. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, HN
 10. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 11. Miriama Michalská, Mgr. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 12. Alexandra Naďová, Mgr. – hra na klavíri
 13. Anna Olejárová, Mgr., DiS. art. – hra na cimbale, hra na keyboarde, hra na klavíri, HN
 14. Matej Palidrab – hra na akordeóne
 15. Yarmila Plakosh – hra na husliach
 16. Miloš Ramazetter, DiS. art. – hra na gitare, hra na keyboarde
 17. René Schütz – hra na klavíri
 18. Julius Selčan ml. – hra na klavíri, školská kapela, KOH
 19. Július Selčan st. – hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na zobcovej flaute
 20. Ľuboslav Torma, Mgr., DiS.art. – hra na husliach
 21. Stanislava Zobalová, Mgr. art., ArtD. – hra na violončele, hudobná náuka

 

VÝTVARNÝ ODBOR

    22. Juliana Labudová, Mgr.

 

TANEČNÝ ODBOR

    23. Adela Forrai, DiS. art.

    24. Kvetoslava Selčanová, DiS. art.

 

ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI

 1. Edita Demeterová, Mgr. – mzdy, účtovníctvo, koordinátor projektov

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

 1. Petronela Slaninková – upratovačka
 2. Anna Galajdová – upratovačka