Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

Július Selčan st. – riaditeľ školy

Štefan Kovalič, DiS. art. – zástupca riaditeľa školy

Ľuboslav Torma, Mgr., DiS. art. – zástupca riaditeľa školy

 

HUDOBNÝ ODBOR:

 1. Darina Balúnová, Mgr. – hudobná náuka
 2. Pavol Demeter DiS. art. – hra na violončele, hra na gitare
 3. Ivan Ďurica – hra na bicie nástroje, hra na klavíri
 4. Viera Fanfárová DiS. art. – hra na klavíri
 5. Lucia Gočová, Mgr. art. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 6. Marek Greš, DiS. art. – hra na gitare
 7. Kamila Hricová – hra na klavíri
 8. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare
 9. Štefan Kovalič, DiS. art. – hudobná náuka, plechové dychové nástroje
 10. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na keyboarde 
 11. Emma Lahvičková – hra na zobcovej flaute, hra na saxofóne, hra na klarinete
 12. Jakub Lechman, Bc. – hra na gitare
 13. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, HN
 14. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 15. Miriama Michalská, Mgr. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute (MD)
 16. Alexandra Naďová, Mgr. – hra na klavíri
 17. Anna Olejárová, Mgr., DiS. art. – hra na cimbale, hra na keyboarde, hra na klavíri, HN (MD)
 18. Matej Palidrab – hra na akordeóne
 19. Yarmila Plakosh – hra na husliach
 20. Julius Selčan ml. – hra na klavíri, školská kapela, KOH
 21. Július Selčan st. – hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na zobcovej flaute
 22. Kristína Terkaničová DiS. art. – hra na husliach, hudobná náuka
 23. Ľuboslav Torma, Mgr., DiS.art. – hra na husliach
 24. Szabolcs Varga – hra na klavíri

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 1. Juliana Labudová, Mgr.
 2. Lenka Vargová

 

TANEČNÝ ODBOR

 1. Adela Forrai, DiS. art.
 2. Veronika Gdovinová, DiS. art.
 3. Kvetoslava Selčanová, DiS. art.

 

ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI

 1. Edita Demeterová, Mgr. – mzdy, účtovníctvo, koordinátor projektov

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

 1. Petronela Slaninková – upratovačka
 2. Anna Galajdová – upratovačka