Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

Július Selčan st. – riaditeľ školy

Štefan Kovalič, DiS. art. – zástupca riaditeľa školy

Ľuboslav Torma, Mgr., DiS. art. – zástupca riaditeľa školy

 

HUDOBNÝ ODBOR:

 1. Darina Balúnová, Mgr. – hudobná náuka
 2. Pavol Demeter DiS. art. – hra na violončele, hra na gitare
 3. Ivan Ďurica – hra na bicie nástroje, hra na klavíri
 4. Viera Fanfárová DiS. art. – hra na klavíri
 5. Lucia Gočová, Mgr. art. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 6. Marek Greš, DiS. art. – hra na gitare
 7. Kamila Hricová – hra na klavíri
 8. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare
 9. Štefan Kovalič, DiS. art. – hudobná náuka, plechové dychové nástroje
 10. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na klavíri, hra na keyboarde 
 11. Tibor Kušnír – hra na klavíri, hra na keyboarde
 12. Emma Lahvičková – hra na zobcovej flaute, hra na saxofóne, hra na klarinete
 13. Jakub Lechman, Bc. – hra na gitare
 14. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, HN
 15. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 16. Miriama Michalská, Mgr. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute (MD)
 17. Alexandra Naďová, Mgr., DiS. art. – hra na klavíri
 18. Anna Olejárová, Mgr., DiS. art. – hra na cimbale, hra na keyboarde, hra na klavíri, HN (MD)
 19. Matej Palidrab – hra na akordeóne
 20. Yarmila Plakosh – hra na husliach
 21. Julius Selčan ml. – hra na klavíri, školská kapela, KOH
 22. Július Selčan st. – hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na zobcovej flaute
 23. Kristína Terkaničová DiS. art. – hra na husliach, hudobná náuka
 24. Ľuboslav Torma, Mgr., DiS.art. – hra na husliach
 25. Szabolcs Varga – hra na klavíri

 VÝTVARNÝ ODBOR

 1. Juliana Labudová, Mgr.
 2. Lenka Vargová

 TANEČNÝ ODBOR

 1. Adela Forrai, DiS. art.
 2. Jozef Galdun
 3. Viktória Gdovinová, DiS. art.
 4. Kvetoslava Selčanová, DiS. art.

 

ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI

 1. Edita Demeterová, Mgr. – mzdy, účtovníctvo, koordinátor projektov

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

 1. Anna Galajdová – upratovačka