Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

 Július Selčan st. – riaditeľ školy

 Ľuboslav Torma, Mgr., DiS. art. – zástupca riaditeľa školy

 

HUDOBNÝ ODBOR:

 1. Darina Balúnová, Mgr. – hudobná náuka, DFS Záborček
 2. Eva Demeterová – hra na husliach
 3. Pavol Demeter DiS. art. – hra na violončele, hra na gitare
 4. Ivan Ďurica – hra na bicie nástroje
 5. Marek Greš, DiS. art. – hra na gitare
 6. Kamila Hricová – hra na klavíri
 7. Peter Kaščák, Mgr. – hra na klavíri, korepetície
 8. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare, spev
 9. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na keyboarde, hra na klavíri
 10. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute
 11. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 12. Miriama Michalská, Mgr. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 13. Matej Palidrab – hra na akordeóne
 14. Yarmila Plakosh – hra na husliach
 15. Miloš Ramazetter, DiS. art. – hra na gitare, hra na keyboarde
 16. Julius Selčan ml. – hra na klavíri, hudobná náuka, školská kapela, KOH
 17. Július Selčan st. – hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na zobcovej flaute
 18. Anna Šefčíková, Mgr., DiS. art. – hra na cimbale, hra na keyboarde, hra na klavíri
 19. Ľuboslav Torma, Mgr., DiS.art. – hra na husliach

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 1. Juliana Labudová, Mgr.

 

TANEČNÝ ODBOR

 1. Adela Forrai, DiS. art.
 2. Kvetoslava Selčanová, DiS. art.

 

ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI

 1. Edita Demeterová, Mgr. – mzdy, účtovníctvo, koordinátor projektov

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

 1. Petronela Slaninková – upratovačka
 2. Anna Galajdová – upratovačka