Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

 Július Selčan st. – riaditeľ školy

 Ľuboslav Torma, Mgr., DiS. art. – zástupca riaditeľa školy

 

HUDOBNÝ ODBOR:

 1. Darina Balúnová, Mgr. – hra na klavíri
 2. Pavol Demeter DiS. art. – hra na violončele, hra na gitare
 3. Ivan Ďurica – hra na bicie nástroje
 4. Lucia Gočová, Mgr. art. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 5. Marek Greš, DiS. art. – hra na gitare
 6. Kamila Hricová – hra na klavíri
 7. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare
 8. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na keyboarde 
 9. Tibor Kušnír – hra na akordeóne, hudobná náuka
 10. Emma Lahvičková – hra na zobcovej flaute, hra na saxofóne, hra na klarinete
 11. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, HN
 12. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 13. Miriama Michalská, Mgr. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute (MD)
 14. Alexandra Naďová, Mgr. – hra na klavíri
 15. Anna Olejárová, Mgr., DiS. art. – hra na cimbale, hra na keyboarde, hra na klavíri, HN
 16. Matej Palidrab – hra na akordeóne
 17. Yarmila Plakosh – hra na husliach
 18. Miloš Ramazetter, DiS. art. – hra na gitare, hra na keyboarde
 19. René Schütz – hra na klavíri
 20. Julius Selčan ml. – hra na klavíri, školská kapela, KOH
 21. Július Selčan st. – hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na zobcovej flaute
 22. Ľuboslav Torma, Mgr., DiS.art. – hra na husliach

 

VÝTVARNÝ ODBOR

    23. Juliana Labudová, Mgr.

 

TANEČNÝ ODBOR

    24. Adela Forrai, DiS. art.

    25. Kvetoslava Selčanová, DiS. art.

 

ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI

 1. Edita Demeterová, Mgr. – mzdy, účtovníctvo, koordinátor projektov

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

 1. Petronela Slaninková – upratovačka
 2. Anna Galajdová – upratovačka