Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

 Július Selčan st. – riaditeľ školy

 Peter Kaščák, Mgr. – zástupca riaditeľa školy

 

HUDOBNÝ ODBOR:

 

1. Darina Balúnová, Mgr. – hudobná náuka, hra na keyboarde
2. Eva Demeterová – hra na husliach
3. Pavol Demeter DiS. art. – hra na husliach, hra na violončele, hra na gitare
4. Ivan Ďurica – hra na bicie,  hra na zobcovej flaute
5. Marek Greš – hra na gitare
6. Kamila Hricová – hra na klavíri
7. Peter Kaščák, Mgr. – hra na klavíri, korepetície
8. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare
9. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na keyboarde, hra na klavíri
10. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute
11. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute (MD)
12. Miriama Michalská, Mgr. – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
13. Matej Palidrab – hra na akordeón
14. Miloš Ramazetter, DiS. art. – hra na gitare, hra na keyboarde
15. Julius Selčan ml. – hra na klavíri, hudobná náuka, školská kapela
16. Július Selčan st. – hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na zobcovej flaute
17. Anna Šefčíková, Mgr., DiS. art. – hra na keyboarde, hra na klavíri
18. Ľuboslav Torma, Mgr., DiS.art. – hra na husliach

 

VÝTVARNÝ ODBOR

19. Juliana Labudová, Mgr.

 

TANEČNÝ ODBOR

20. Ivana Blšková, Mgr.

21. Klaudia Koľšovská, Mgr.

22. Kvetoslava Selčanová, DiS. art.

 

 

ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI

1. Edita Demeterová, Mgr. – mzdy, účtovníctvo, koordinátor projektov

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

2. Petronela Slaninková – upratovačka

3. Anna Galajdová – upratovačka