Úspechy žiakov

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Júlii Kormaníkovej

za umiestnenie

 v zlatom pásme 

a

Maximovi Čemovi

za umiestnenie 

v striebornom pásme

Súťaž v speve ľudových piesní “ LABIRSKYJ HUDAK“ pre žiakov ZUŠ dňa 10. novembra 2023 v Medzilaborciach.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. Galdunovi.

 

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Tamare Demeterovej

za získanie

Absolútneho víťaza a umiestnenie v zlatom pásme v 5. kategórii

a

Nele Fanfarovej

za umiestnenie 

v striebornom pásme

celoslovenskej klavírnej súťaže Pianoforte dňa 25. 5. 2023 v Starej Ľubovni.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Fanfarovej.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Júlii Kormaníkovej

za

zlaté pásmo

Nikolasovi Kormaníkovi

za

zlaté pásmo

v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ 4. 3. 2023

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Plakosh. Za korepetíciu ďakujeme p. uč. Naďovej.

Srdečne blahoželáme

Júlii Kormaníkovej

k víťazstvu a k získaniu titulu

Laureát súťaže

na súťaži Labyrskij hudák v Medzilaborciach.

Zároveň ďakujeme p. učiteľovi J. Galdunovi za profesionálnu prípravu

ĽH Kanaš za hudobný sprievod.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

školskej kapele

za

zlaté pásmo

v medzinárodnom komornom festivale v Čadci.

Žiakov pripravili p. uč. Selčan ml., a p. uč. Greš

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Ivanke Rusňákovej

za

strieborné pásmo

v celoslovenskej súťaži Zahrajže nám, píšťalôčka v Nových Zámkoch.

Žiačku pripravila p. uč. Gočová, kl. sprievod p. uč. Naďová

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Tamare Demeterovej

za

čestné uznanie

v celoslovenskej súťaži Pianoforte 2022 v Starej Ľubovni

Žiačku pripravil p. uč. Schutz.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Lucii Kovaľovej

za

3. miesto v zlatom pásme

v celoslovenskej súťaži Smižianska gitara 2022

Žiačku pripravila p. uč. Kocúreková.

Srdečne blahoželáme

Simone Hužavovej a Sofii Fatľovej za úspešnú reprezentáciu školy 

vo výtvarnej súťaži FOLKLÓR

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Júlii Kormaníkovej

za

zlaté pásmo

Nikolasovi Kormaníkovi

za

strieborné pásmo

v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ 29. 2. 2020

Žiakov pripravila p. uč. Demeterová.

BLAHOŽELÁME

VÝTVARNÉMU ODBORU

pod vedením p. uč. Labudovej

 

 

BLAHOŽELÁME

TANEČNÉMU ODBORU

pod vedením p. uč. Selčanovej

za úspešnú reprezentáciu základnej umeleckej školy na tanečnej súťaži ART SCENA DANCE PREŠOV organizovanou Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša, dňa 15 júna 2019. Žiaci základnej umeleckej školy získali jedno 1. miesto a dve 3. miesta. 

za bronzové pásmo v hre na keyboarde v I. kategórii súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v Bardejove 22. mája 2018.

BLAHOŽELÁME

Františekovi Mihokovi

za bronzové pásmo v hre na keyboarde v I. kategórii súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v Bardejove 22. mája 2018.

 

 

 

 

Úspešná reprezentácia ZUŠ Veľký Šariš v zahraničí

koncert v meste Nyíregyháza v Maďarsku

Dávid Simkulet – elokované pracovisko Záhradné

Juraj Vavrenec – elokované pracovisko Záhradné

Nikolas Kormaník a Viktória Rusňáková – Veľký Šariš

Simona Kováčová – elokované pracovisko ZŠ Lesnícka Solivar

Veronika Demeterová a Kristína Krajňaková – Veľký Šariš

Tamara Demeterová – Veľký Šariš

František Mihok – elokované pracovisko ZŠ Lesnícka Solivar

Marek Holub – Veľký Šariš

René Schütz – elokované pracovisko DJZ

 

 

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Kristíne Krajňákovej k umiestneniu v striebornom pásme v súťažnej prehliadke Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na priečnu flautu. Vďaka patrí p. uč. Michalskej za prípravu žiačky a za korepetície p. uč. Kaščákovi a p. uč Grešovi.

 

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Tereze Horánskej za 2. miesto v Celoslovenskej súťaži „Pegas Musicale“ v hre na gitare 26. 4. 2017 v Bratislave

 

Vďaka patrí pani učiteľke Veronike Kocúrekovej, DiS.art. za prípravu žiačky na súťaž.

 

***

Nikolasovi Kormaníkovi

zlaté pásmo

v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ 10. 3. 2017

diplom

Vďaka patrí pani učiteľke Eve Demeterovej za prípravu žiaka na súťažnú prehliadku.

***

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Dorotke Paľuchovej za strieborné pásmo v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach 10.3.2017

Vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Ľuboslavovi Tormovi, DiS.art. za prípravu žiačky na súťažnú prehliadku.

***

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Žofke Hromjákovej za čestné uznanie za výnimočnú výtvarnú prácu v medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži ZLATÝ DRAK 2016

***

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Jánovi Pavlovi Rákošovi za 3. miesto v hre na husliach „PEGAS MUSICALE“ 27. apríla 2016 v Bratislave

 

Vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Ľuboslavovi Tormovi, DiS. art. za prípravu žiaka na súťažnú prehliadku

***

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Tamarke Demeterovej a Evičke Rusňákovej za strieborné pásmo v hre na klavíri v I. kategórii 9. ročníka súťažnej prehliadky v Spišskej Novej Vsi dňa 19. apríla 2016.

Vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Kaščákovi za prípravu dievčat na súťaž.

***

B L A H O Ž E L Á M E

 

Daniele Marcinovej za bronzové pásmo v V. kategórii, 11. ročníka súťažnej prehliadky mladých gitaristov v Bratislave 11.11.2015

Vďaka patrí pani učiteľke Veronike Kocúrekovej, DiS.art. za prípravu žiačky na súťaž.

***

ANETKE KRAČANSKEJ

zlaté pásmo v hre na priečnej flaute

v 4. ročníku súťažnej prehliadky Prešovského kraja v hre na drevené a plechové dychové nástroje žiakov ZUŠ 20.2.2015

 

Diplom

Vďaka patrí pani učiteľke Petre Marcinovej Miškufovej za dôkladnú prípravu žiačky.