Úspechy žiakov

BLAHOŽELÁME

Františekovi Mihokovi

za bronzové pásmo v hre na keyboarde v I. kategórii súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v Bardejove 22. mája 2018.

 

Úspešná reprezentácia ZUŠ Veľký Šariš v zahraničí

koncert v meste Nyíregyháza v Maďarsku

Dávid Simkulet – elokované pracovisko Záhradné

Juraj Vavrenec – elokované pracovisko Záhradné

Nikolas Kormaník a Viktória Rusňáková – Veľký Šariš

Simona Kováčová – elokované pracovisko ZŠ Lesnícka Solivar

Veronika Demeterová a Kristína Krajňaková – Veľký Šariš

Tamara Demeterová – Veľký Šariš

František Mihok – elokované pracovisko ZŠ Lesnícka Solivar

Marek Holub – Veľký Šariš

René Schütz – elokované pracovisko DJZ

 

B L A H O Ž E L Á M E

Kristíne Krajňákovej k umiestneniu v striebornom pásme v súťažnej prehliadke Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na priečnu flautu. Vďaka patrí p. uč. Michalskej za prípravu žiačky a za korepetície p. uč. Kaščákovi a p. uč Grešovi.

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Tereze Horánskej za 2. miesto v Celoslovenskej súťaži „Pegas Musicale“ v hre na gitare 26. 4. 2017 v Bratislave

 

Vďaka patrí pani učiteľke Veronike Kocúrekovej, DiS.art. za prípravu žiačky na súťaž.

 

***

Nikolasovi Kormaníkovi

zlaté pásmo

v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ 10. 3. 2017

diplom

Vďaka patrí pani učiteľke Eve Demeterovej za prípravu žiaka na súťažnú prehliadku.

***

B L A H O Ž E L Á M E

 

Dorotke Paľuchovej za strieborné pásmo v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach 10.3.2017

Vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Ľuboslavovi Tormovi, DiS.art. za prípravu žiačky na súťažnú prehliadku.

***

 

B L A H O Ž E L Á M E

 

Žofke Hromjákovej za čestné uznanie za výnimočnú výtvarnú prácu v medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži ZLATÝ DRAK 2016

***

B L A H O Ž E L Á M E

 

Jánovi Pavlovi Rákošovi za 3. miesto v hre na husliach „PEGAS MUSICALE“ 27. apríla 2016 v Bratislave

Vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Ľuboslavovi Tormovi, DiS. art. za prípravu žiaka na súťažnú prehliadku

***

B L A H O Ž E L Á M E

 

Tamarke Demeterovej a Evičke Rusňákovej za strieborné pásmo v hre na klavíri v I. kategórii 9. ročníka súťažnej prehliadky v Spišskej Novej Vsi dňa 19. apríla 2016.

Vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Kaščákovi za prípravu dievčat na súťaž.

***

B L A H O Ž E L Á M E

 

Daniele Marcinovej za bronzové pásmo v V. kategórii, 11. ročníka súťažnej prehliadky mladých gitaristov v Bratislave 11.11.2015

Vďaka patrí pani učiteľke Veronike Kocúrekovej, DiS.art. za prípravu žiačky na súťaž.

***

ANETKE KRAČANSKEJ

zlaté pásmo v hre na priečnej flaute

v 4. ročníku súťažnej prehliadky Prešovského kraja v hre na drevené a plechové dychové nástroje žiakov ZUŠ 20.2.2015

 

Diplom

Vďaka patrí pani učiteľke Petre Marcinovej Miškufovej za dôkladnú prípravu žiačky.