Aktuality

Tanečný workshop v DJZ Prešov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystúpenie žiakov na SenioFeste vo Veľkom Šariši

 

Žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Adely Forrai DiS. art., a žiaci hudobného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Miriami Michalskej

vystúpili dňa 20. 10. na SeniorFeste vo Veľkom Šariš. 

Žiakom aj učiteľom za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme