Aktuality

Július Selčan – riaditeľ ZUŠ

Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš,

 

poskytuje žiakom

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

14. september 2021

(utorok)

 

V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytujem z organizačných dôvodov riaditeľské voľno na deň 14. september  2021 pre všetkých žiakov Základnej umeleckej školy Veľký Šariš.

 

 

Poďakovanie riaditeľovi školy

Srdečne blahoželáme

Simone Hužavovej a Sofii Fatľovej za úspešnú reprezentáciu školy 

vo výtvarnej súťaži FOLKLÓR

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy. 

Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia

od 14. júna 2021 do 2. júla 2021

v čase od 14:00 do 17:00 hod.

v budove ZUŠ, Námestie sv. Jakuba 26, Veľký Šariš

 

EP. ZŠ Záhradné: od 14. júna 2021 do 2. júla 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. Župčany: od 14. júna 2021 do 2. júla 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. Kojatice: od 14. júna 2021 do 2. júla 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. ZŠ Lesnícka: od 14. júna 2021 do 2. júla 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. ZŠ Chminianska Nová Ves: od 14. júna 2021 do 2. júla 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. DJZ: dňa 21 a 28. júna 2021 čase od 14:00 do 17:00

EP. Gregorovce: dňa 14, 18. a 21, 25. júna 2021 v čase od 12:00 do 15:30

 

Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho dieťaťa!

Radi Vám poradíme, čo je pre Vás a Vaše dieťa  najvhodnejšie.

Prihlášku je možné zaslať aj elektronickou formou na e-mail riaditel@zus-saris.sk.

Prihláška ZUŠ – na stiahnutie

 

Organizácia vyučovania od 17. 5. 2021

Vážení rodičia,

v súvislosti s rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13.05.2021 sa s účinnosťou od 17.05.2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách. 

Prosíme rodičov a žiakov aby rešpektovali a dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. V prípade, že ich dieťa bolo z epidemiologických dôvodov zaradené z jeho základnej školy do karantény ho na vyučovanie v ZUŠ neposielali.

Naďalej je povinnosťou zákonných zástupcov odovzdať svojmu triednemu učiteľovi  Vyhlásenie zákonného zástupcu

Školský orchester

 

 

Školský orchester

Medzinárodný deň žien

 

 

Na základe rozhodnutia číslo: 2021/10079:2-A1810 základná umelecká škola pokračuje v režime platnom od 5. februára 2021

Školský orchester

 

 

O Z N A M

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠ SR, v súvislosti s pravidelným pretestovaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš zabezpečujeme testovanie  – zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ

                   – zákonných zástupcov žiakov a detí MŠ, ZŠ, ZUŠ (mimo elokov. pracovísk ZUŠ)

                   – žiakov so SZP, ktorí sa nemôžu vzdelávať dištančne

 

na mobilnom odberovom mieste v telocvični ZŠ Veľký Šariš, Školská 29

dňa 27. 02. 2021 (sobota).

Link na rezervačný systém  pre rodičov: https://services.bookio.com/om-pre-zsms-zus-velky-saris/widget?lang=sk 

 

Pri nástupe žiakov do školy v pondelok 01. 03. 2021 bude potrebné doniesť:

– čestné vyhlásenie,

– kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku testu jedného zákonného zástupcu k nahliadnutiu,

– v prípade žiaka II. stupňa aj negatívny test žiaka

 

Prílohy:

Zákonný zástupca žiaka – testovaný:

o_bezinfekcnosti_cestne_prehlasenie_8a

informacie_pre_dotknute_osoby_8b

Zákonný zástupca žiaka, ktorý má výnimku z testovania:

cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti_11a

informacie_pre_dotknute_osoby_11b

 

PF 2021

 

Vianočný koncert žiakov ZUŠ Veľký Šariš

Mikulášsky koncert žiakov ZUŠ Veľký Šariš