Aktuality

Maratón interných koncertov

tanečný odbor

p. uč. Forrai

tanečný odbor

p. uč. Selčanová

 

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Lucii Kovaľovej

za

3. miesto v zlatom pásme

v celoslovenskej súťaži Smižianska gitara 2022

Žiačku pripravila p. uč. Kocúreková.

Zápisnice 

z volieb členov Rady školy

 

Maratón interných koncertov

Otvorená hodina

p. uč. Selčanovej

Interný koncert

žiakov p. uč. Selčanovej

Interný koncert

žiakov p. uč. Kundrovej, p. uč. Greša, p. uč. Selčana ml. a p. uč Tormu

Interný koncert

žiakov p. uč. Naďovej

Interný koncert

žiakov p. uč. Demetera

Interný koncert

žiakov p. uč. Schutza a p. uč. Tormu

 

Interný koncert

žiakov p. uč. Marcinovej a p. uč. Palidraba

Interný koncert

žiakov p. uč. Olejárovej a p. uč. Schutza

Interný koncert

tanečného odboru p. uč. Forrai (2. deň)

 

 

 

 Interný koncert

žiakov p. uč. Hricovej, P. uč. Naďovej, p. uč. Plakosh, p. uč. Palidraba, p. uč. Ramazettera a p. uč. Tormu

 

Interný koncert

tanečného odboru p. uč. Forrai

Interný koncert

žiakov p. uč. Kocúrekovej a p. uč. Olejarovej

S potešením, po dvoch dlhých rokoch, sme privítali rodičov a žiakov na triednom internom koncerte, hneď po uvoľnení protipandemických opatrení.