Aktuality

Rozhodnutie Ministra školstva – Organizačné pokyny pre začiatok školského roka 2022/2023

Na základe Rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022 bolo vydaných niekoľko nasledujúcich pokynov, ktoré máte možnosť nahliadnuť v prílohe oznamu.

Rozhodnutie_ministra_15_8_2022