Aktuality

Žiadame všetkých rodičov, aby pri prvom stretnutí s triednym učiteľom predložili

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

 

 

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy. 

Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia

od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020

v čase od 14:00 do 17:00 hod.

v budove ZUŠ, Námestie sv. Jakuba 26, Veľký Šariš

 

EP. ZŠ Záhradné: od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 14:00 do 17:00

EP. Župčany: od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 14:00 do 17:00

EP. Kojatice: od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 14:00 do 17:00

EP. ZŠ Lesnícka: od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 14:00 do 17:00

EP. ZŠ Chminianska Nová Ves: od 25. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 14:00 do 17:00

EP. DJZ: dňa 7. septembra 2020 čase od 14:00 do 17:00

EP. Gregorovce: od 27. augusta 2020 do 10. septembra 2020 v čase od 12:00 do 14:30

Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho dieťaťa!

Radi Vám poradíme, čo je pre Vás a Vaše dieťa  najvhodnejšie.

Prihlášku je možné zaslať aj elektronickou formou na e-mail riaditel@zus-saris.sk.

Prihláška ZUŠ – na stiahnutie