Štúdium

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA v šk. r. 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31.október  –

2. november 2018

5. november 2018 (pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

27. december 2018 –

7. január 2019

8. január 2019 (utorok)

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019 (pondelok)

jarné

15. február 2019

(piatok)

18. február –

22. február 2019

25. február  2019

(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019 (streda)

18. apríl – 23. apríl 2019

24. apríl 2019 (streda)

letné

                28. jún 2019                   (piatok)

1. júl –

31. august 2019

2. september  2019  (pondelok)

 

PLATBY ŠKOLNÉHO v školskom roku 2018/2019

Individuálne vyučovanie –  h u d o b n ý   o d b o r:

8 €/mesiac, druhé dieťa 6 €, tretie dieťa z rodiny a ďalšie zdarma

Skupinové vyučovanie –  v ý t v a r n ý,   t a n e č n ý   o d b o r:

5 €/mesiac, druhé dieťa 4 €, tretie dieťa z rodiny a ďalšie zdarma

Štúdium pre dospelých:

hudobný odbor:  12 € / mesiac

 tanečný a výtvarný odbor: 10 €/ mesiac

 

Platbu je potrebné hradiť  šekom  alebo bezhotovostne na číslo účtu:  

IBAN:  SK45 5600 0000 0088 3141 2002

1. platba za IX – XII / 2017  do 30.10.2018

2. platba za  I – III / 2018 do 31. 1. 2019

3. platba za  IV – VI/ 2018 do 30.4.2019