Platby školného

Oznam – školné

 

Platba školného za mesiace apríl, máj, jún

je na báze dobrovoľnosti

nakoľko vyučovací proces v čase

od 16.3.2020 do 10.6.2020

prebiehal v dištančnej forme štúdia.

 

PLATBY ŠKOLNÉHO v školskom roku 2019/2020

Individuálne vyučovanie –  h u d o b n ý   o d b o r:

8 €/mesiac, druhé dieťa 6 €, tretie dieťa z rodiny a ďalšie zdarma

Skupinové vyučovanie –  v ý t v a r n ý,   t a n e č n ý   o d b o r:

5 €/mesiac, druhé dieťa 4 €, tretie dieťa z rodiny a ďalšie zdarma

Štúdium pre dospelých:

hudobný odbor:  12 € / mesiac

 tanečný a výtvarný odbor: 10 €/ mesiac

 

Platbu je potrebné hradiť  šekom  alebo bezhotovostne na číslo účtu:  

IBAN:  SK45 5600 0000 0088 3141 2002

1. platba za IX – XII / 2019  do 30.10.2019

2. platba za  I – III / 2020 do 31. 1. 2020

3. platba za  IV – VI/ 2020 do 30.4.2020

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA v šk. r. 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október –

31. október 2019

  1. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020 (utorok)

jarné

28. február 2020

(piatok)

2. marec –

6. marec 2020

9. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020 (streda)

9. apríl – 14. apríl 2020

15. apríl 2020 (streda)

letné

                30. jún 2020                   (utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september  2020  (streda)