Archív 2019-2022

 

 

 

Pozdrav zo Záhradného

Dobrý deň, chcela by som Vám poďakovať za koncert ktorý bol v Záhradnom, ani sama neviem, ako by som ocenila učiteľov ktorí naučia deti hrať na hudobný nástroj, ja to považujem za siedmy div sveta. Prajem Vám všetkým požehnané sviatky, pevné zdravie a veľa úspechov v krásnej práci. S pozdravom Mária Štofaníková, ešte raz srdečná vďaka. 

 

Flautová prehliadka s medzinárodnou účasťou

6. december 2019

koncertná sála ZUŠ