Archív 2019-2022

Vystúpenie FS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš

Vianočný koncert v Kanaši 7.1.2023 a Trojkráľový koncert v Gregorovciach

Vianočné posedenie ZUŠ Veľký Šariš

Vianočný koncert Veľký Šariš

20. a 21. december 2022

Vianočný koncert Chminianska Nová Ves

19. december 2022

Vianočný koncert Veľký Šariš

16. december 2022

Vianočný koncert Župčany

16. december 2022

Vianočný koncert Župčany

13. december 2022

Triedna besiedka p. uč. Fanfarovej

 

Mikuláš na námestí

Veľký Šariš

4.12.2022

Večer pri sviečke a poézii

MsÚ Veľký Šariš

2.12.2022

II. Interný koncert ZUŠ Veľký Šariš

30. 11. 2022

Srdečne blahoželáme

Júlii Kormaníkovej, Nikolasovi Kormaníkovi

a ich mamke Monike Kormaníkovej

k víťazstvu a k získaniu titulu

Laureát súťaže v trio speve

na súťaži Makovická struna v Bardejove.

 

Srdečne blahoželáme

Júlii Kormaníkovej

k víťazstvu a k získaniu titulu

Laureát súťaže

na súťaži Labyrskij hudák v Medzilaborciach.

Zároveň ďakujeme p. učiteľovi J. Galdunovi za profesionálnu prípravu

ĽH Kanaš za hudobný sprievod.

I. Interný koncert ZUŠ Veľký Šariš

26.10.2022

 

 

Pozdrav zo Záhradného

Dobrý deň, chcela by som Vám poďakovať za koncert ktorý bol v Záhradnom, ani sama neviem, ako by som ocenila učiteľov ktorí naučia deti hrať na hudobný nástroj, ja to považujem za siedmy div sveta. Prajem Vám všetkým požehnané sviatky, pevné zdravie a veľa úspechov v krásnej práci. S pozdravom Mária Štofaníková, ešte raz srdečná vďaka. 

 

Flautová prehliadka s medzinárodnou účasťou

6. december 2019

koncertná sála ZUŠ