Archív 2009-2020

 

 

 

Pozdrav zo Záhradného

Dobrý deň, chcela by som Vám poďakovať za koncert ktorý bol v Záhradnom, ani sama neviem, ako by som ocenila učiteľov ktorí naučia deti hrať na hudobný nástroj, ja to považujem za siedmy div sveta. Prajem Vám všetkým požehnané sviatky, pevné zdravie a veľa úspechov v krásnej práci. S pozdravom Mária Štofaníková, ešte raz srdečná vďaka. 

 

Flautová prehliadka s medzinárodnou účasťou

6. december 2019

koncertná sála ZUŠ

 

Mikuláš 2019

Veľký Šariš

 

Tanečný workshop v DJZ Prešov

 

 

 Vystúpenie žiakov na SenioFeste vo Veľkom Šariši

 

Žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Adely Forrai DiS. art., a žiaci hudobného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Miriami Michalskej

vystúpili dňa 20. 10. na SeniorFeste vo Veľkom Šariš. 

Žiakom aj učiteľom za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme

 

Základná umelecká škola na Šarišskom hrade

záverečný koncert základnej umeleckej školy

PKO Prešov

19. a 21. jún 2019

17:00

 

 

BLAHOŽELÁME

TANEČNÉMU ODBORU

pod vedením p. uč. Selčanovej

za úspešnú reprezentáciu základnej umeleckej školy na tanečnej súťaži ART SCENA DANCE PREŠOV organizovanou Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša, dňa 15 júna 2019. Žiaci základnej umeleckej školy získali jedno 1. miesto a dve 3. miesta. 

Absolventské koncerty na elokovaných pracoviskách v Župčanoch a v Záhradnom

Deň otvorených dverí v Divadle Jonáša Záborského a umelecká činnosť žiakov Základnej umeleckej školy Veľký Šariš pod vedením pani učiteľky Selčanovej a pani učiteľky Labudovej.

V dňoch 15. – 16. 4. 2019 sa žiaci z triedy Mgr. Petra Kaščáka  – Marek Holub, Tamara Demeterová, Lýdia Fabiánová a Eva Rusňáková zúčastili Klavírneho maratónu v Bratislave. Na podujatí ich sprevádzala naša pani učiteľka PhDr. Kornelia Kundrová.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a mesta Veľký Šariš. Klavírny maratón BA foto

B L A H O Ž E L Á M E

Nelle Janekovej, Vande Kaščákovej a Sofii Skalkovej k prvému miestu v tanečnej súťaži TANEC V SRDCI KOŠICE.

Vďaka patrí p. uč. Koľšovskej za prípravu žiačok.

 

F A Š I A N G Y   V O  V E Ľ K O M   Š A R I Š I   23.2.2019

 

Vystúpenie detí

Aktuality

Husľová prehliadka s medzinárodnou účasťou

Základná umelecká škola v piatok usporiadala výnimočný večer pre milovníkov hudby. Husľová prehliadka s medzinárodnou účasťou bola veľmi príjemným pokračovaním minuloročnej klavírnej prehliadky. Na koncerte sa zúčastnili žiaci Základnej umeleckej školy Veľký Šariš, žiaci zo Základnej umeleckej školy v meste Łącko (Poľsko) a žiaci zo Základnej umeleckej školy v Nyíregyháze – Maďarsko. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme. Zároveň veľká vďaka patrí p. riaditeľovi Selčanovi st. za dôkladnú prípravu a organizáciu celého podujatia, ako i žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali.

Fotky: 

https://www.irista.com/gallery/u55sbocopagr


 

 

Absolventský koncert Chminianska Nová Ves a Kojatice

srdečne blahoželáme všetkým absolventom

        

        

 

Absolventský koncert ŽUPČANY

srdečne blahoželáme všetkým absolventom

  

 

BLAHOŽELÁME

Františekovi Mihokovi

za bronzové pásmo v hre na keyboard v I. kategórii súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v Bardejove  22. mája 2018.

Diplom František Mihok

 

Tanečný workshop

Divadlo Jonáša Záborského

Úspešná reprezentácia ZUŠ Veľký Šariš v zahraničí

žiaci základnej umeleckej školy majú za sebou úspešné vystúpenie na koncerte s medzinárodnou účasťou v Maďarsku v meste Nyíregyháza. Na koncerte sa zúčastnili žiaci z Veľkého Šariša, Záhradného, Solivaru, DJZ a Župčan. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme. Zároveň veľká vďaka patrí p. riaditeľovi Selčanovi st. za dôkladnú prípravu a organizáciu zájazdu do Maďarska, ako i za korepetície p. uč Kaščákovi.

VIAC FOTIEK

FOTKY Z VÝLETU

Video z medzinárodného koncertu v Nyíregyháze – Maďarsko

Medzinárodná klavírna prehliadka Nyíregyháza

Žiaci našej základnej umeleckej školy sa dňa 6. až 8. apríla 2018 zúčastnia medzinárodnej klavírnej prehliadky v meste Nyíregyháza v Maďarsku.

Školu bude reprezentovať pätnásť žiakov z hudobného i výtvarného odboru z Veľkého Šariša, ale aj z elokovaných pracovísk DJZ, Solivar, Záhradné a v Župčanoch. Sprevádzať ich bude pán riaditeľ Július Selčan st. spolu s p. uč. Petrom Kaščákom. Srdečne im blahoželáme a držíme im prsty v úspešnom reprezentovaní Základnej umeleckej školy ako i mesta Veľký Šariš.

B L A H O Ž E L Á M E

Kristíne Krajňákovej k umiestneniu  v striebornom  pásme v súťažnej prehliadke Prešovského a Košického kraja  v sólovej hre na priečnu flautu.  Vďaka patrí p. uč. Michalskej za prípravu žiačky a za korepetície p. uč. Kaščákovi a p. uč Grešovi.

 

KLAVÍRNA PREHLIADKA 1. DECEMBER 2017

 

BLAHOŽELÁME

S O F I I   M U R Č I N K O V E J

k 2. miestu v 9. ročníku výtvarnej súťaže Čarovné jablko 15. 6. 2017 v Prešove

                                                                                                                                              Sofia Murčinková, diplom

 

B L A H O Ž E L Á M E

Tereze Horánskej za 2. miesto v  Celoslovenskej súťaži  „Pegas Musicale“ v  hre na gitare   26. 4. 2017  v  Bratislave

 

Nikolasovi  Kormaníkovi

 zlaté pásmo

v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ 10. 3. 2017

Diplom

a

B L A H O Ž E L Á M E

Dorotke Paľuchovej za strieborné  pásmo v súťažnej prehliadke Prešovského kraja  v sólovej hre na husliach  10.3.2017

Tanečný odbor

Hudobný odbor

 

10. výročie založenia Základnej umeleckej školy Veľký Šariš

autor: Milan Ferenčík http://pis.sk/clanok/15179/foto-klasika_vo_folklore-_folklor_v_klasike.html

 

 

 

Hudobný odbor

Interný koncert Veľký Šariš, 25. 4. 2016

Patrik Marcin
Spokojné obecenstvo
Lidka Fabiánová
Hanka Kravcová
Anetka a Kika
Interný koncert Záhradné
 
Deň učiteľov, MsÚ Veľký Šariš

Vianočný koncert

10. výročie Základnej umeleckej školy Veľký Šariš – PKaO Prešov 25. 9. 2015

SPOLOČNÁ ZÁVEREČNÁ
Felix Slováček
Dávid Simkulet
Juraj Vavrenec
Ján Pavol Rákoš
Nikolas Kormaník
Aneta Kračanská
Tamarka Demeterová

Výtvarný odbor

Projekt Tvorivý Šariš

Výtvarný odbor Veľký Šariš

 

Tanečný odbor

Vianočný koncert 2015

Svetlo radosti PKO 23.6.2016

Tereza Horánska a Lidka Fabiánová