Zverejňovanie

OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY

Objednávky 2024, Faktúry 2024

Objednávky 2023, Faktúry 2023

Objednávky 2022, Faktúry 2022

Objednávky 2021, Faktúry 2021

Objednávky 2020Faktúry 2020

Objednávky 2019Faktúry 2019

Zmluvy rok 2023

Karolína Holštajnová Pardubice Zmluva o úhrade preddavkov Holštajnová

LUNZO s.r.o. Praha Zmluva o úhrade preddavkov LUNZO s.r.o.

Zmluvy rok 2022

Thomann GmbH Zmluva o úhrade preddavkov Thomann GmbH

ZRPŠ pri ZUŠ ZRPŠ ZUŠ Darovacia zmluva – akordeóny

Zmluvy rok 2021

ZRPŠ pri ZUŠ, Darovacia zmluva Darovacia zmluva ZRPŠ cimbal 2021

ZŠ s MŠ Chminianska ZŠ s MŠ Chminianska Nájomná zmluva 2021

ZŠ Lesnícka, Nájomná zmluva ZŠ Lesnícka Nájomná zmluva 2021

MASANTA s.r.o. Zmluva o úhrade preddavkov Zmluva MASANTA s.r.o.

NOBYT, s.r.o. Zmluva o úhrade preddavkov Zmluva Nobyt

Zmluvy rok 2020

Datart Prešov, Zmluva o úhrade preddavkov Zmluva Datart

Axdata Prešov, Zmluva o úhrade preddavkov Zmluva Axdata

ZŠ Lesnícka Prešov, Nájomná zmluva Nájomná zmluva ZŠ Lesnícka PO

ZŠ s MŠ Chminianska ZŠ s MŠ Chminianska Nájomná zmluva 2020

Kúpnopredajná zmluva na priečnu flautu Zmluva Krajňáková

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  Zmluva NASES

Zmluvy rok 2019

Kúpnopredajná zmluva na akordeóny Zmluva Hulaj Akordeón

ZŠ Lesnícka Prešov, Nájomná zmluva Zmluva – nájomná ZŠ Lesnícka PO

ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves Zmluva – nájomná ZŠsMŠ Chminianska N.V.

O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva

NAY a.s. Zmluva o úhrade preddavkov Zmluva NAY a.s.