Prijímacie skúšky

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.

Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia

 2. – 6. september 2019

9. – 13. september 2019

v čase od 13:00 do 17:00 hod.

v budove ZUŠ, Námestie sv. Jakuba 26, Veľký Šariš

a v priestoroch elokovaných pracovísk.

Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho dieťaťa!

Radi Vám poradíme, čo je pre Vás a Vaše dieťa  najvhodnejšie.

Podmienky prijatia do Základnej umeleckej školy: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov a talentovej skúšky na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli, alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené na tieto odbory:  

1. Hudobný odbor Žiaci môžu študovať tieto predmety:

  • hra na husliach, viole, violončele, kontrabase
  • hra na klavíri, keyboarde
  • hra na gitare, elektrickej gitare, basgitare
  • hra na cimbale
  • hra na akordeóne
  • hra na lesnom rohu, trúbke, trombóne
  • hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne
  • hra na bicie nástroje
  • spev

2. Tanečný odbor  Ponúkame základy klasického, ľudového, moderného tanca s možnosťou pokračovania tancovať v rôznych tanečných skupinách a telesách.

3. Výtvarný odbor Ponúkame zvládnutie základov kresby, maľby, grafiky, keramiky a rôznych iných techník.

ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, ABY SA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 ZAČAL VYUČOVAŤ SPEV, HRA NA CIMBALE A PLECHOVÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE.

AK MÁTE ZÁUJEM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

 

NA STIAHNUTIE: Prihláška na štúdium