Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

Záverečný koncert

Chminianska Nová Ves

 

Záverečný koncert

Župčany

Záverečný koncert

Gregorovce

Záverečný koncert

Solivar

Záverečný koncert

Veľký Šariš MŠ

Záverečný koncert

Záhradné