Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

 

Oznam

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa ZŠ Veľký Šariš,

vzhľadom na materiálne, priestorové a personálne podmienky bude

od 11.06.2020 obnovený vyučovací proces

v

prezenčnej forme štúdia v skrátenom režime

O organizácii vyučovacieho procesu Vás budú informovať triedni učitelia.

 

Oznam – školné

 

Platba školného za mesiace apríl, máj, jún

je na báze dobrovoľnosti

nakoľko vyučovací proces v čase

od 16.3.2020 do 10.6.2020

prebiehal v dištančnej forme štúdia.

 

 

 

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu matiek praje kolektív žiakov a učiteľov 

ZUŠ Veľký Šariš