Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

Základná umelecká škola na Šarišskom hrade

záverečný koncert základnej umeleckej školy

PKO Prešov

19. a 21. jún 2019

17:00

 

 

BLAHOŽELÁME

TANEČNÉMU ODBORU

pod vedením p. uč. Selčanovej

za úspešnú reprezentáciu základnej umeleckej školy na tanečnej súťaži ART SCENA DANCE PREŠOV organizovanou Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša, dňa 15 júna 2019. Žiaci základnej umeleckej školy získali jedno 1. miesto a dve 3. miesta. 

Absolventské koncerty na elokovaných pracoviskách v Župčanoch a v Záhradnom

Deň otvorených dverí v Divadle Jonáša Záborského a umelecká činnosť žiakov Základnej umeleckej školy Veľký Šariš pod vedením pani učiteľky Selčanovej a pani učiteľky Labudovej.