Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

 

Prajeme krásne leto a tešíme sa na vás 2. 9. 2024

 

Záverečný koncert ZUŠ Veľký Šariš

elokované pracovisko Župčany

25. jún 2024

 

Triedny koncert žiakov p. uč. L. Gočovej v koncertnej sále ZUŠ

24. jún 2024

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Záverečný koncert ZUŠ Veľký Šariš

elokované pracovisko Terňa

21. jún 2024

 

Záverečný koncert ZUŠ Veľký Šariš

elokované pracovisko Záhradné

20. jún 2024

 

Záverečný koncert ZUŠ Veľký Šariš v koncertnej sále ZUŠ.

19. jún 2024

 

 

Záverečný koncert žiakov ZUŠ Veľký Šariš 

elokované pracovisko Župčany

18. júna 2024

Deň rodiny Gregorovce

18. júna 2024

 

Záverečný koncertr ZUŠ Veľký Šariš

elokované pracovisko Chminianska Nová Ves – 11. júna 2024.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. K. Selčanovej, DiS.art.

 

Záverečný koncert ZUŠ Veľký Šariš 

elokované pracovisko SOLIVAR – 12. júna 2024.

 

Koncert 11. júna 2024 v koncertnej sále ZUŠ.

Vystúpenie žiakov tanečného oddelenia

ZUŠ Veľký Šariš.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. A. Forrai.

 

7.- 9. júna 2024 sa v Habovke na Orave konala celoštátna postupová súťaž detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, kde mal po prvý krát zastúpenie aj náš súbor. Postupne sme sa od marca „prehrali“ a prespievali z regionálneho, krajského až do celoslovenského kola, kde v konkurencii najlepších hudieb a spevákov získala Julka Kormaníková zlaté a DĽH Kanaš strieborné pásmo.

 

 

6. júna 2024 sa v koncertnej sále ZUŠ Veľký Šariš uskutočnil klavírny seminár žiakov a učiteľov ZUŠ.

 

 

Prezentácia dychového oddelenia ZUŠ Veľký Šariš.

Výchovný koncert pre MŠ v Záhradnom.

6. júna 2024

Ďakujeme za pozvanie a milé prijatie.

 

 

Vystúpenie DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš

Deň mladého farmára v Medzanoch

2. júna 2024

 

ZUŠ Veľký Šariš Vás pozýva na

Klavírny seminár

6. júna 2024 o 16:30 hod. v koncertnej sále ZUŠ Nám. sv. Jakuba 26, Veľký Šariš

 

 

 

 

OZNAM

Pani učiteľka Mgr. Juliana Labudová pre nemoc od 27.5.2024 nevyučuje. Zastupovanie zabezpečuje p. uč. Lenka Vargová.

                                                                   

                                                                                                                                  Július Selčan

                                                                                                                                   riaditeľ ZUŠ

 

Vystúpenie DFS Kanaš v Eperii na podujatí

„Na ľudovú nôtu“

dňa 18.5.2024

 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA 2024

 ZŠ Lesnícka v Prešove organizovala 16. mája 2024 Medzinárodný deň mlieka, ktorý obohatila svojím programom aj ZUŠ Veľký Šariš.

Za prípravu žiakov a reprezentáciu ZUŠ ďakujeme p. uč. Š. Kovaličovi a p. uč. J.Selčanovi ml.

HUMENNÉ – SRDCOM – POHYBOM

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Tanečnému oddeleniu ZUŠ V.Šariš – elokované pracovisko Župčany

za umiestnenie

v bronzovom pásme

16. mája 2024 sa žiaci ZUŠ V.Šariš – elokované pracovisko Župčany zúčastnili

10. ročníka tanečnej súťaže o pohár primátora mesta Humenné.

Za prípravu žiakov a reprezentáciu ZUŠ ďakujeme p. uč. K. Selčanovej, DiS.art.

 

11.5.2024 sa DFS Kanaš pri ZUŠ V.Šariš zúčastnil akcie Majáles pri rybníkoch vo Veľkom Šariši

 

9. mája 2024

Deň matiek v obci Župčany.

Vystúpenie žiakov tanečného odboru

ZUŠ Veľký Šariš – elokované pracovisko Župčany.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. K. Selčanovej, DiS. art.

 

7. mája 2024

Deň matiek v obci Záhradné.

Vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ Veľký Šariš – elokované pracovisko Záhradné.

 

 

2. mája 2024

 

 

30. apríl 2024

Pracovné stretnutie riaditeľov ZUŠ Prešovského kraja.

AZUŠ SR „EMU Slovakia“

V priestoroch ZUŠ Veľký Šariš v koncertnej sále sa konalo pracovné stretnutie riaditeľov ZUŠ Prešovského kraja. Bolo nám cťou privítať riaditeľov škôl. V pokojnej atmosfére konzultovať medzi sebou, vymieňať si skúsenosti, návrhy a možné riešenia v  oblasti ZUŠ.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Detskej ľudovej hudbe Kanaš pri ZUŠ V.Šariš

za umiestnenie

v zlatom pásme

s priamym postupom

Júlii Kormaníkovej

za umiestnenie

v zlatom pásme

s návrhom na postup

 

VIDIEČANOVA HABOVKA

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí

28. apríla 2024 v Raslaviciach.

Za prípravu žiakov ZUŠ ďakujeme p. Jozefovi Galdunovi a Júlii Galdunovej.

 

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Tamare Demeterovej

za umiestnenie

v bronzovom pásme

Nele Fanfarovej

za umiestnenie

v bronzovom pásme

 Súťažná prehliadka žiakov základných umeleckých škôl v sólovej hre na klavíri.

Popradské klavírne pódium.

25. apríla 2024.

Za prípravu žiakov ZUŠ ďakujeme p. uč. Viere Fanfarovej.

 

 

Interný koncert žiakov

Základnej umeleckej školy Veľký Šariš

24. apríla 2024

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Leynardovi Manguerrovi

za umiestnenie

v striebornom pásme

 Krajská súťažná prehliadka v hre na dychových hudobných nástrojoch v Spišskej Novej Vsi

23. apríla 2024.

Za prípravu žiaka ďakujeme p. Kovaličovi  a korepetítorovi p. Selčanovi ml.

 

8. apríla 2024

Počas dlhodobej práceneschopnosti p. uč. Demetera zastupovanie zabezpečené nasledovne:

Pondelok:    p. uč. Miriam Michalská

Utorok:        p. uč.: Štefan Gálik

Streda:        p. uč.: Miriam Michalská

Štvrtok:       p. uč. Miriam Michalská

Piatok:        p. uč. Zuzana Horňáková

Zastupovanie bude zabezpečené podľa rozvrhu hodín, alebo po dohovore so zastupujúcim pedagógom.

                                                                                                                          Štefan Kovalič

                                                                                                                       zást. riaditeľa ZUŠ

 

 

Krásne veľkonočné sviatky praje

Základná umelecká škola Veľký Šariš

Interný koncert žiakov

Základnej umeleckej školy Veľký Šariš

27. marec 2024

 

 

KONCERT

Vystúpenie žiakov tanečného oddelenia ZUŠ Veľký Šariš v koncertnej sále ZUŠ.

21.marca 2024

 

Vystúpenie žiakov ZUŠ V.Šariš pre dôchodcov mesta Veľký Šariš

18. marec 2024

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

16.3.2024 sa Detská ľudová hudba Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš a speváčka Júlia Kormaníková s hudobným doprovodom brata Nikolasa Kormaníka zúčastnili regionálneho kola súťaže detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka v Sabinove. V konkurencii detských folklórnych súborov okresu Prešov a Sabinov dosiahli významný úspech – zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž do Raslavíc, ktorá sa uskutoční 28.4.2024

 

 

Interný koncert žiakov ZUŠ V.Šariš

v novej koncertnej sále

21. februára 2024

 

 

OZNAM pre elokované pracovisko Terňa

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

touto cestou Vám oznamujem, že z prevádzkových dôvodov a z dôvodu zvýšeného počtu žiakov a zamestnancov školy s respiračným ochorením, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a po dohode so zriaďovateľom ZŠ s MŠ v Terni PRERUŠUJEM výchovno-vzdelávací proces od 21.02.2024 (streda) do 23.02.2024 (piatok)

                                                                                                                                      Július Selčan

                                                                                                                                       riaditeľ ZUŠ

 

9.2.2024 sa DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš zúčastnil fašiangových slávností v Prešove.

 

 

 

OZNAM

Výuka hudobnej náuky vo Veľkom Šariši od 12.2.2024 podľa rozvrhu s p. uč. Mgr. Miriam Michalskou.

 

                                                                                                                        Július Selčan

                                                                                                                         riaditeľ ZUŠ

 

Oznam pre elokované pracovisko Záhradné

 

Pani učiteľka Veronika Kocúreková, DiS.art. pre nemoc od 12.2.2024 nevyučuje.

Počas PN p. uč. Kocúrekovej zastupuje výuku

p. uč. Mgr. Zuzana Horňáková.

 

                                                                                                                        Július Selčan

                                                                                                                         riaditeľ ZUŠ

 

Novoročná čaša 31. január 2024

Pri príležitosti spoločenskej akcie mesta Veľký Šariš prvé koncertné vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ Veľký Šariš v novej koncertnej sále ZUŠ.

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Poďakovanie za účinkovanie na Reprezentačnom plese mesta Veľký Šariš 13. januára 2024

Vážený pán riaditeľ,

ďakujeme veľmi pekne vašim pedagogičkám za veľmi dobré spríjemnenie plesovej atmosféry. Pani učiteľky boli výborne zohraté, skvelé naladené a pripravené na túto slávnostnú udalosť. Hostia si takýto príjemný úvod veľmi pochvaľovali. 

Ďakujeme!

S pozdravom,

Veronika Lazoríková

 

UPOZORNENIE

Zmena výšky platieb školného v šk. roku 2023/2024 platné od 1. januára 2024

Mesto Veľký Šariš podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 28 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a § 6 ods. 28 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y d á v a

toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 16/2023 o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Veľký Šariš (ďalej len „VZN“):

§ 7

Záverečné ustanovenia

  1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši dňa 12.12.2023.
  2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 27.11.2023 a zvesený dňa 12.12.2023.
  3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 8/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš.
  4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 15.12.2023 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2024.

     Vo Veľkom Šariši dňa 15.12.2023                                                            JUDr. Viliam Kall v. r.                   

                                                                                                                       primátor mesta

 

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal 10. ročník tradičného Vianočného koncertu.

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal už 10. ročník tradičného Vianočného koncertu, tentokrát však po prvý krát v diecéznej svätyni sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. Po deviatich Vianočných koncertoch v Kanaši, z ktorých sálala neopakovateľná rodinná atmosféra, tamojší priestor kostola Panny Márie Snežnej už kapacitne nestačil počtu vystupujúcich ani divákov a tak sa organizátori Mesto Veľký Šariš, Farský úrad Veľký Šariš, Folklórne združenie Kanaš a ZUŠ Veľký Šariši rozhodli začať novú tradíciu Vianočných koncertov vo Veľkom Šariši.

Na tohtoročnom Vianočnom koncerte si diváci mohli vychutnať koledy a vinše v šarištine, rusínčine, slovenčine ale aj pre nás menej známom zázrivskom nárečí. V programe vystúpili okrem domáceho DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš, rodinného tria Kormaníkových, tria Svitkových, aj hostia manželia Janíčkovci a inštrumentalistka Karina Terézia Smolková zo Zázrivej. Moderátorkou koncertu bola Mgr. Janka Šimková. Pestro vyskladaný program, ktorý mala pod taktovkou Júlia Galdunová DiS.art ukončil príhovor p. dekana Jozefa Pekára a pieseň Tichá noc v podaní účinkujúcich aj divákov. Po koncerte si na námestí sv. Jakuba diváci aj účinkujúci spoločne vychutnali punč od farskej charity, ktorej bolo odovzdané dobrovoľné vstupné z koncertu.

Pevne veríme, že rokom 2023 sa začala nová tradícia, a že Štefanský charitatívny koncert si nájde svojich priaznivcov aj vo Veľkom Šariši.

Ing. Galdunova Julia

 

 

 

Renovácia koncertnej sály ZUŠ Veľký Šariš

22. december 2023

 

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš

21. decembra 2023

 

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš

20. decembra 2023

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 19. decembra 2023

Elokované pracovisko Župčany

 

Vianočná akadémia Záhradné

19. december 2023

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 18. decembra 2023

Elokované pracovisko Chminianska Nová Ves

 

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Veľký Šariš

Účinkovanie žiakov a učiteľov ZUŠ V. Šariš 18. decembra 2023.

 

OZNÁMENIE O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

 

 Július Selčan – riaditeľ ZUŠ

 

Námestie sv. Jakuba 26, 082 21, Veľký Šariš

 

poskytuje žiakom

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

22. decembra 2023

(piatok)

 

 

V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní poskytuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno na deň 22. december 2023 pre všetkých žiakov Základnej umeleckej školy Veľký Šariš.

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 14. decembra 2023

Elokované pracovisko Župčany

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 14. decembra 2023

Elokované pracovisko Solivar

 

 

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ

9. decembra 2023

Privítanie Mikuláša a vystúpenie žiakov

tanečného odboru ZUŠ V.Šariš.

 

2. interný koncert ZUŠ V.Šariš

29. novembra 2023

 

DFS Kanaš pri ZUŠ V.Šariš

Dňa 20. – 22. októbra sa detská ľudová hudba Kanaš zúčastnila hudobného tábora detských a mládežníckych ľudových hudieb, ktorý prebiehal v obci Stebnícka Huta. Mladí muzikanti sa venovali herným štýlom z Krivian. Organizátormi vzdelávacieho podujatia bolo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Národné osvetové centrum.

 

 

Vystúpenie žiakov ZUŠ Veľký Šariš, Elokované pracovisko Gregorovce – 24.november 2023. 

 MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Za prípravu žiakov ďakujeme p. Svítokovi.

 

 

ĎAKOVNÝ LIST

21. novembra 2023

 

BUBNOVAČKA – Za práva všetkých detí

Spojená škola, Matice slovenskej 11 v Prešove organizovala 20. novembra 2023 krásnu akciu,  na ktorej vystúpili so svojím programom žiaci ZUŠ V.Šariš – elokované pracovisko Župčany.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Júlii Kormaníkovej

za umiestnenie

 v zlatom pásme 

a

Maximovi Čemovi

za umiestnenie 

v striebornom pásme

 Súťaž v speve ľudových piesní “ LABIRSKYJ HUDAK“ pre žiakov ZUŠ dňa 10. novembra 2023 v Medzilaborciach.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. Galdunovi.

 

 

Koncert žiakov ZUŠ Veľký Šariš v koncertnej sále ZUŠ 25. októbra 2023

Vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ Veľký Šariš, Elokované pracovisko Záhradné – 19.október 2023. 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

 

 

 

 

 

 

Prajeme krásne leto a tešíme sa na vás 4. 9. 2023