Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

 

Priateľské stretnutie v Lacku – Poľsko

 

V nedeľu 12. januára 2020 sa naša základná umelecká škola v zastúpení p. r. Júliusa Selčana a žiaka Nikolasa Kormanika zúčastnila koncertu v meste Lacko v Poľsku.

Nikolas Kormaník vystúpil s koncertom od A. Vivaldiho, a mol op 3. č.6.