Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

 

VÁŽENÍ RODIČIA, POZÝVAME VÁS

NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

VEĽKÝ ŠARIŠ 

dňa 30. 9. 2019 (pondelok) so začiatkom o 17:00 hod. v koncertnej sále

 

LESNÍCKA 1 PREŠOV

dňa 23. 9. 2019 (pondelok) so začiatkom o 17:00 hod. v triede HO

 

ŽUPČANY

dňa 24. 9. 2019 (utorok) so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch starej fary

 

ZÁHRADNÉ

dňa 25. 9. 2019 (streda) so začiatkom o 17:00 hod. v triede HO

 

KOJATICE

dňa 27. 9. 2019 (Piatok) so začiatkom o 16:00 hod. v triede HO

 

CHMINIANSKA NOVÁ VES

dňa 27. 9. 2019 (Piatok) so začiatkom o 17:00 hod. v triede HO

 

GREGOROVCE

dňa 30. 9. 2019 (pondelok) so začiatkom o 16:00 hod. v triede HO