Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

 

OZNAM – Prechod na dištančnú formu vzdelávania.

Vážení rodičia, žiaci.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vyučovanie ZUŠ prechádza na dištančnú formu s platnosťou od 29.11.2021 do 17.12.2021. Zimné prázdniny budú od 20.12.2021 – 07.01.2022.

Rozhodnutie_MS_ucinnost_29_11_2021.pdf

Skolsky_Covid_semafor_26_11_2021

 

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény