Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

 

Tanečný workshop v DJZ Prešov

 

 

 Vystúpenie žiakov na SenioFeste vo Veľkom Šariši

 

Žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Adely Forrai DiS. art., a žiaci hudobného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Miriami Michalskej

vystúpili dňa 20. 10. na SeniorFeste vo Veľkom Šariš. 

Žiakom aj učiteľom za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme