Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

Školský orchester

Medzinárodný deň žien

 

Na základe rozhodnutia číslo: 2021/10079:2-A1810 základná umelecká škola pokračuje v režime platnom od 5. februára 2021

Školský orchester

 

O Z N A M

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠ SR, v súvislosti s pravidelným pretestovaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš zabezpečujeme testovanie  – zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ

                   – zákonných zástupcov žiakov a detí MŠ, ZŠ, ZUŠ (mimo elokov. pracovísk ZUŠ)

                   – žiakov so SZP, ktorí sa nemôžu vzdelávať dištančne

 

na mobilnom odberovom mieste v telocvični ZŠ Veľký Šariš, Školská 29

dňa 27. 02. 2021 (sobota).

Link na rezervačný systém  pre rodičov: https://services.bookio.com/om-pre-zsms-zus-velky-saris/widget?lang=sk 

 

Pri nástupe žiakov do školy v pondelok 01. 03. 2021 bude potrebné doniesť:

– čestné vyhlásenie,

– kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku testu jedného zákonného zástupcu k nahliadnutiu,

– v prípade žiaka II. stupňa aj negatívny test žiaka

 

Prílohy:

Zákonný zástupca žiaka – testovaný:

o_bezinfekcnosti_cestne_prehlasenie_8a

informacie_pre_dotknute_osoby_8b

Zákonný zástupca žiaka, ktorý má výnimku z testovania:

cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti_11a

informacie_pre_dotknute_osoby_11b

PF 2021

 

Vianočný koncert žiakov ZUŠ Veľký Šariš

 

Mikulášsky koncert žiakov ZUŠ Veľký Šariš