Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

***************

V dňoch 15. – 16. 4. 2019 sa žiaci z triedy Mgr. Petra Kaščáka  – Marek Holub, Tamara Demeterová, Lýdia Fabiánová a Eva Rusňáková zúčastili Klavírneho maratónu v Bratislave. Na podujatí ich sprevádzala naša pani učiteľka PhDr. Kornelia Kundrová.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a mesta Veľký Šariš. Klavírny maratón BA foto

B L A H O Ž E L Á M E

Nelle Janekovej, Vande Kaščákovej a Sofii Skalkovej k prvému miestu v tanečnej súťaži TANEC V SRDCI KOŠICE.

Vďaka patrí p. uč. Koľšovskej za prípravu žiačok.

 

F A Š I A N G Y   V O  V E Ľ K O M   Š A R I Š I   23.2.2019

 

Vystúpenie detí

Aktuality

Husľová prehliadka 2018/2019

 

 

 

 

Viac ...

Husľová prehliadka

Husľová prehliadka s medzinárodnou účasťou

Základná umelecká škola v piatok usporiadala výnimočný večer pre milovníkov hudby. Husľová prehliadka s medzinárodnou účasťou bola veľmi príjemným pokračovaním minuloročnej klavírnej prehliadky. Na koncerte sa zúčastnili žiaci Základnej umeleckej školy Veľký Šariš, žiaci zo Základnej umeleckej školy v meste Łącko (Poľsko) a žiaci zo Základnej umeleckej školy v Nyíregyháze – Maďarsko. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme. Zároveň veľká vďaka patrí p. riaditeľovi Selčanovi st. za dôkladnú prípravu a organizáciu celého podujatia, ako i žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali.

Fotky: 

https://www.irista.com/gallery/u55sbocopagr


Viac ...

Svetlo radosti – záverečný koncert

Viac ...

Absolventský koncert Chminianska Nová Ves a Kojatice

srdečne blahoželáme všetkým absolventom

        

        

Viac ...

Absolventský koncert ŽUPČANY

srdečne blahoželáme všetkým absolventom

  

Viac ...

 

 

 

Absolventský koncert Chminianska Nová Ves a Kojatice

srdečne blahoželáme všetkým absolventom

        

        

 

Absolventský koncert ŽUPČANY

srdečne blahoželáme všetkým absolventom

  

 

BLAHOŽELÁME

Františekovi Mihokovi

za bronzové pásmo v hre na keyboard v I. kategórii súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v Bardejove  22. mája 2018.

Diplom František Mihok

 

Tanečný workshop

Divadlo Jonáša Záborského

Úspešná reprezentácia ZUŠ Veľký Šariš v zahraničí

žiaci základnej umeleckej školy majú za sebou úspešné vystúpenie na koncerte s medzinárodnou účasťou v Maďarsku v meste Nyíregyháza. Na koncerte sa zúčastnili žiaci z Veľkého Šariša, Záhradného, Solivaru, DJZ a Župčan. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme. Zároveň veľká vďaka patrí p. riaditeľovi Selčanovi st. za dôkladnú prípravu a organizáciu zájazdu do Maďarska, ako i za korepetície p. uč Kaščákovi.

VIAC FOTIEK

FOTKY Z VÝLETU

Video z medzinárodného koncertu v Nyíregyháze – Maďarsko

Medzinárodná klavírna prehliadka Nyíregyháza

Žiaci našej základnej umeleckej školy sa dňa 6. až 8. apríla 2018 zúčastnia medzinárodnej klavírnej prehliadky v meste Nyíregyháza v Maďarsku.

Školu bude reprezentovať pätnásť žiakov z hudobného i výtvarného odboru z Veľkého Šariša, ale aj z elokovaných pracovísk DJZ, Solivar, Záhradné a v Župčanoch. Sprevádzať ich bude pán riaditeľ Július Selčan st. spolu s p. uč. Petrom Kaščákom. Srdečne im blahoželáme a držíme im prsty v úspešnom reprezentovaní Základnej umeleckej školy ako i mesta Veľký Šariš.

B L A H O Ž E L Á M E

Kristíne Krajňákovej k umiestneniu  v striebornom  pásme v súťažnej prehliadke Prešovského a Košického kraja  v sólovej hre na priečnu flautu.  Vďaka patrí p. uč. Michalskej za prípravu žiačky a za korepetície p. uč. Kaščákovi a p. uč Grešovi.

 

KLAVÍRNA PREHLIADKA 1. DECEMBER 2017

 

BLAHOŽELÁME

S O F I I   M U R Č I N K O V E J

k 2. miestu v 9. ročníku výtvarnej súťaže Čarovné jablko 15. 6. 2017 v Prešove

                                                                                                                                              Sofia Murčinková, diplom

 

B L A H O Ž E L Á M E

Tereze Horánskej za 2. miesto v  Celoslovenskej súťaži  „Pegas Musicale“ v  hre na gitare   26. 4. 2017  v  Bratislave

 

Nikolasovi  Kormaníkovi

 zlaté pásmo

v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ 10. 3. 2017

Diplom

a

B L A H O Ž E L Á M E

Dorotke Paľuchovej za strieborné  pásmo v súťažnej prehliadke Prešovského kraja  v sólovej hre na husliach  10.3.2017