Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

 

Maratón interných koncertov

tanečný odbor

p. uč. Forrai

tanečný odbor

p. uč. Selčanová

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Lucii Kovaľovej

za

3. miesto v zlatom pásme

v celoslovenskej súťaži Smižianska gitara 2022

Žiačku pripravila p. uč. Kocúreková.

Zápisnice 

z volieb členov Rady školy

 

Maratón interných koncertov

Otvorená hodina

p. uč. Selčanovej

Interný koncert

žiakov p. uč. Selčanovej

Interný koncert

žiakov p. uč. Kundrovej, p. uč. Greša, p. uč. Selčana ml. a p. uč Tormu

Interný koncert

žiakov p. uč. Naďovej

Interný koncert

žiakov p. uč. Demetera

Interný koncert

žiakov p. uč. Schutza a p. uč. Tormu

 

Interný koncert

žiakov p. uč. Marcinovej a p. uč. Palidraba

Interný koncert

žiakov p. uč. Olejárovej a p. uč. Schutza

Interný koncert

tanečného odboru p. uč. Forrai (2. deň)

 

 

 

 

Interný koncert

žiakov p. uč. Hricovej, P. uč. Naďovej, p. uč. Plakosh, p. uč. Palidraba, p. uč. Ramazettera a p. uč. Tormu

 

Interný koncert

tanečného odboru p. uč. Forrai

Interný koncert

žiakov p. uč. Kocúrekovej a p. uč. Olejarovej

S potešením, po dvoch dlhých rokoch, sme privítali rodičov a žiakov na triednom internom koncerte, hneď po uvoľnení protipandemických opatrení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pozastavený! Aktualizácia 10.5.2022

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

USMERNENIE_K_BEZPECNEMU_PROSTREDIU_V_SKOLaCH_A_SKOLSKYCH_ZARIADENIACH

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti