Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

Novoročný koncert

22. január 2023   15:00

 

Vystúpenie FS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš

Vianočný koncert v Kanaši 7.1.2023 a Trojkráľový koncert v Gregorovciach

Vianočné posedenie ZUŠ Veľký Šariš

Vianočný koncert Veľký Šariš

20. a 21. december 2022

Vianočný koncert Chminianska Nová Ves

19. december 2022

Vianočný koncert Veľký Šariš

16. december 2022

Vianočný koncert Župčany

16. december 2022

Vianočný koncert Župčany

13. december 2022

Triedna besiedka p. uč. Fanfarovej

 

Mikuláš na námestí

Veľký Šariš

4.12.2022

Večer pri sviečke a poézii

MsÚ Veľký Šariš

2.12.2022

II. Interný koncert ZUŠ Veľký Šariš

30. 11. 2022

Srdečne blahoželáme

Júlii Kormaníkovej, Nikolasovi Kormaníkovi

a ich mamke Monike Kormaníkovej

k víťazstvu a k získaniu titulu

Laureát súťaže v trio speve

na súťaži Makovická struna v Bardejove.

 

Srdečne blahoželáme

Júlii Kormaníkovej

k víťazstvu a k získaniu titulu

Laureát súťaže

na súťaži Labyrskij hudák v Medzilaborciach.

Zároveň ďakujeme p. učiteľovi J. Galdunovi za profesionálnu prípravu

ĽH Kanaš za hudobný sprievod.

I. Interný koncert ZUŠ Veľký Šariš

26.10.2022