DFS Kanaš pri ZUŠ V.Šariš

9.2.2024 sa DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš zúčastnil fašiangových slávností v Prešove.

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal 10. ročník tradičného Vianočného koncertu.

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal už 10. ročník tradičného Vianočného koncertu, tentokrát však po prvý krát v diecéznej svätyni sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. Po deviatich Vianočných koncertoch v Kanaši, z ktorých sálala neopakovateľná rodinná atmosféra, tamojší priestor kostola Panny Márie Snežnej už kapacitne nestačil počtu vystupujúcich ani divákov a tak sa organizátori Mesto Veľký Šariš, Farský úrad Veľký Šariš, Folklórne združenie Kanaš a ZUŠ Veľký Šariši rozhodli začať novú tradíciu Vianočných koncertov vo Veľkom Šariši.

Na tohtoročnom Vianočnom koncerte si diváci mohli vychutnať koledy a vinše v šarištine, rusínčine, slovenčine ale aj pre nás menej známom zázrivskom nárečí. V programe vystúpili okrem domáceho DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš, rodinného tria Kormaníkových, tria Svitkových, aj hostia manželia Janíčkovci a inštrumentalistka Karina Terézia Smolková zo Zázrivej. Moderátorkou koncertu bola Mgr. Janka Šimková. Pestro vyskladaný program, ktorý mala pod taktovkou Júlia Galdunová DiS.art ukončil príhovor p. dekana Jozefa Pekára a pieseň Tichá noc v podaní účinkujúcich aj divákov. Po koncerte si na námestí sv. Jakuba diváci aj účinkujúci spoločne vychutnali punč od farskej charity, ktorej bolo odovzdané dobrovoľné vstupné z koncertu.

Pevne veríme, že rokom 2023 sa začala nová tradícia, a že Štefanský charitatívny koncert si nájde svojich priaznivcov aj vo Veľkom Šariši.

Ing. Galdunova Julia

Dňa 20. – 22. októbra sa detská ľudová hudba Kanaš zúčastnila hudobného tábora detských a mládežníckych ľudových hudieb, ktorý prebiehal v obci Stebnícka Huta. Mladí muzikanti sa venovali herným štýlom z Krivian. Organizátormi vzdelávacieho podujatia bolo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Národné osvetové centrum.