DFS Kanaš pri ZUŠ V.Šariš

7.- 9. júna 2024 sa v Habovke na Orave konala celoštátna postupová súťaž detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, kde mal po prvý krát zastúpenie aj náš súbor. Postupne sme sa od marca „prehrali“ a prespievali z regionálneho, krajského až do celoslovenského kola, kde v konkurencii najlepších hudieb a spevákov získala Julka Kormaníková zlaté a DĽH Kanaš strieborné pásmo.

Vystúpenie DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš

Deň mladého farmára v Medzanoch

2. júna 2024

 

Vystúpenie DFS Kanaš v Eperii na podujatí

„Na ľudovú nôtu“

dňa 18.5.2024

11.5.2024 sa DFS Kanaš pri ZUŠ V.Šariš zúčastnil akcie Majáles pri rybníkoch vo Veľkom Šariši.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Detskej ľudovej hudbe Kanaš pri ZUŠ V.Šariš

za umiestnenie

v zlatom pásme

s priamym postupom

Júlii Kormaníkovej

za umiestnenie

v zlatom pásme

s návrhom na postup

VIDIEČANOVA HABOVKA

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí

28. apríla 2024 v Raslaviciach.

Za prípravu žiakov ZUŠ ďakujeme p. Jozefovi Galdunovi a Júlii Galdunovej.

16.3.2024 sa Detská ľudová hudba Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš a speváčka Júlia Kormaníková s hudobným doprovodom brata Nikolasa Kormaníka zúčastnili regionálneho kola súťaže detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka v Sabinove. V konkurencii detských folklórnych súborov okresu Prešov a Sabinov dosiahli významný úspech – zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž do Raslavíc, ktorá sa uskutoční 28.4.2024

9.2.2024 sa DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš zúčastnil fašiangových slávností v Prešove.

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal 10. ročník tradičného Vianočného koncertu.

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal už 10. ročník tradičného Vianočného koncertu, tentokrát však po prvý krát v diecéznej svätyni sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. Po deviatich Vianočných koncertoch v Kanaši, z ktorých sálala neopakovateľná rodinná atmosféra, tamojší priestor kostola Panny Márie Snežnej už kapacitne nestačil počtu vystupujúcich ani divákov a tak sa organizátori Mesto Veľký Šariš, Farský úrad Veľký Šariš, Folklórne združenie Kanaš a ZUŠ Veľký Šariši rozhodli začať novú tradíciu Vianočných koncertov vo Veľkom Šariši.

Na tohtoročnom Vianočnom koncerte si diváci mohli vychutnať koledy a vinše v šarištine, rusínčine, slovenčine ale aj pre nás menej známom zázrivskom nárečí. V programe vystúpili okrem domáceho DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš, rodinného tria Kormaníkových, tria Svitkových, aj hostia manželia Janíčkovci a inštrumentalistka Karina Terézia Smolková zo Zázrivej. Moderátorkou koncertu bola Mgr. Janka Šimková. Pestro vyskladaný program, ktorý mala pod taktovkou Júlia Galdunová DiS.art ukončil príhovor p. dekana Jozefa Pekára a pieseň Tichá noc v podaní účinkujúcich aj divákov. Po koncerte si na námestí sv. Jakuba diváci aj účinkujúci spoločne vychutnali punč od farskej charity, ktorej bolo odovzdané dobrovoľné vstupné z koncertu.

Pevne veríme, že rokom 2023 sa začala nová tradícia, a že Štefanský charitatívny koncert si nájde svojich priaznivcov aj vo Veľkom Šariši.

Ing. Galdunova Julia

Dňa 20. – 22. októbra sa detská ľudová hudba Kanaš zúčastnila hudobného tábora detských a mládežníckych ľudových hudieb, ktorý prebiehal v obci Stebnícka Huta. Mladí muzikanti sa venovali herným štýlom z Krivian. Organizátormi vzdelávacieho podujatia bolo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Národné osvetové centrum.