2 % PRE ŠKOLU

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj tohto roku máte jedinečnú možnosť aspoň čiastočne finančne pomôcť našej škole prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane.

Živnostníci alebo právnické osoby majú možnosť uviesť prijímateľa 2 % priamo vo svojom daňovom priznaní. 

Presné údaje o prijímateľovi:

  • právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Deťom Šariša
  • Sídlo, ulica, obec: M. R. Štefánika 23, 082 21 Veľký Šariš
  • IČO: 42231809

Tlačivo na stiahnutie:

OZ DEŤOM ŠARIŠA 2%