Výzva na voľbu členov rady školy

Voľby do Rady školy pri ZUŠ Veľký Šariš, Námestie sv Jakuba č. 26 

 

 Riaditeľstvo ZUŠ Veľký Šariš oznamuje, že v zmysle  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z.z.,  v októbri 2016 uplynie funkčné obdobie  Rady školy  pri ZUŠ Veľký Šariš.

Riaditeľ školy  vyzýva všetkých rodičov školy  k  účasti na  voľbe  dvoch členov Rady  školy za rodičov,  ktorá sa uskutoční v koncertnej miestnosti

29. septembra 2016  o 17,00 hod.

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

*******

BLAHOŽELÁME

Jánovi Pavlovi Rákošovi

za 3. miesto

v hre na husliach “PEGAS MUSICALE” 27. apríla 2016 v Bratislave

Vďaka patrí pánovi učiteľovi  Bc. Ľuboslavovi Tormovi, DiS. art. za prípravu žiaka na súťažnú prehliadku

 *******

Tamarke Demeterovej a Evičke Rusňákovej

za strieborné pásmo v hre na klavíri

 v I. kategórii 9. ročníka súťažnej prehliadky  v Spišskej Novej Vsi dňa 19. apríla 2016. Vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Kaščákovi za prípravu dievčat na súťaž.

*******

Danielke Marcinovej

za bronzové pásmo

v  V. kategórii, 11. ročníka súťažnej priehliadky mladých gitaristov  v Bratislave

11.11.2015

Vďaka patrí pani učiteľke Veronike Kocúrekovej, DiS.art. za prípravu žiačky na súťaž.  

Diplom

*************

10. výročie založenia Základnej umeleckej školy Veľký Šariš

autor: Milan Ferenčík     http://pis.sk/clanok/15179/foto-klasika_vo_folklore-_folklor_v_klasike.html

 

…. pár postrehov z koncertu, s ktoré  pánovi riaditeľovi Selčanovi napísala Iva Matyásová

Dobré ráno, pán Selčan.

            Dovoľte mi odovzdať Vám zopár postrehov z radov publika z Vášho  koncertu.

Musím sa priznať, že počas Vášho prídavku, prebehla mi hlavou myšlienka, že zájdem do zákulisia a poďakujem sa Vám za úžasný večer osobne. Avšak, z vlastnej skúsenosti viem, že záverečným potleskom na  jubilejnom koncerte povinnosti dirigenta ani z ďaleka nekončia, jednoducho som si uvedomila, že to nie je dobrý nápad, rušiť Vás po koncerte. Mail, si prečítate, kedy to Vám vyhovuje.

            To, že to bude dobrý koncert, bolo jasné už z prvého prečítania programu koncertu.Vo chvíli, keď ste v úvode vysvetľovali, čo stojí za Vašim spoločným nápadom s pánom Kišeľákom, mala som chuť  zakričať: „máte pravdu chlapci, ale je tu ešte jeden moment, ktorý návštevníkom treba ozrejmiť.” Myslím tým pečať Vašich skúseností, ktoré ste obaja získali, v projektoch, ktoré ste doposiaľ realizovali.  A tento koncert ich v sebe mal. Klobúk dole. Organizačne brilantne zvládnuté. (Že hostia meškali?…, pohoda, sú to hostia, majú na to právo.) Bolo sa  čo učiť, alebo aspoň čerpať inšpiráciu. Bol to skutočne výnimočný okamih na koncertnej pôde.  (Pánu Kišeľákovi som poslala odkaz po pánu Kačalovi z PKO hneď po koncerte) Výborná dramaturgia, vhodný výber skladieb, dĺžka koncertu, Vaše skladby. ( Tanečníci ani neboli nutní.) Stačilo privrieť oči a započúvať sa do vášho hudobného jazyka, inštrumentácie a folklórnu časť Slovenska – Goral mal človek ako na dlani.

            Ale toto Vy všetko veľmi dobre viete, napokon sú to Vaše „hudobné deti.“

Úžasné bolo pozorovať ako sa počas koncertu mení „ hudobne neskúsené“ publikum (mobily, potlesk, keď sa to nehodí, počiatočný šum a debata počas skladieb). Predpokladám, že aj vy ste za dirigentským pultom postrehli, že počas koncertu nastali situácie, že sa „dalo ticho krájať“ – neklamný znak toho, že Vaša hudba zasiahla dušu i srdce. A čo sa dialo v ľuďoch odrážala ich mimika tváre.

            Úžasná terapia a „dobíjanie bateriek.“ neznámi ľudia sa po koncerte dávali navzájom do debaty, aby vzájomne zdieľali, čo práve zažili. Aj keď koncert skončil, Vaša hudba je to, z čoho budú mnohí ľudia čerpať veľmi dlho. Ak hovorím, že je to Vaša hudba, myslím tým to, že ako náhle dvihnete ruky, už je to všetko iba na Vás. A vidieť ako si to niektorí hráči užívajú na javisku spolu s Vami, to už často v našom prostredí nevidieť. Preto sa Vám chcem poďakovať za nás všetkých, čo sme na koncerte boli iba tak, lebo sme chceli prísť.

Nech sa darí Vašej škole a k Vám nech sú Múzy veľmi štedré.

S úctou,

Iva Matyásová

***************

BLAHOŽELÁME

ANETKE KRAČANSKEJ

 ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA NAŠU ZÁKLADNÚ UMELECKÚ ŠKOLU

a získala ZLATÉ pásmo v hre na priečnej flaute

v 4. ročníku súťažnej priehliadky Prešovského kraja

v sólovej hre na drevených a plechových dychový nástrojoch žiakov

základných umeleckých škôl pod názvom

“Zahrajme si pre radosť”

6. kategória

20. február 2015 Diplom

Veľká vďaka patrí pani učiteľke Petre Marcinovej Miškufovej za dôkladnú prípravu žiačky.

Súťažný repertoár:

Guy Bergeron PIA, korepetítor Veronika Kocúreková

Michael Haydn CONCERTO PER IL FLAUTO TRAVERSO 1. časť Allegro Moderato,

korepetítor Mgr.art. Dagmar Duždová