DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

SA USKUTOČNIA

od 28. 8. do 14. 9. 2017 v priestoroch Základnej umeleckej školy Veľký Šariš

*******************************

B L A H O Ž E L Á M E

Sofii Murčinkovej

k 2. miestu v 9. ročníku výtvarnej súťaže

ČAROVNÉ JABLKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sofia Murčinková, diplom

****************************

Terezke Horánskej

k  2. miestu   v  Celoslovenskej súťaži  ”Pegas Musicale”   v  hre na gitare   26.4.2017 v Bratislave

 

Nikolasovi Kormaníkovi

k umiestneniu   v zlatom  pásme   v súťažnej prehliadke Prešovského kraja  v sólovej hre na husliach  10.3.2017

Diplom

Nikolas Kormaník s pani učiteľkou Evou Demeterovou

 

a

Dorotke Paľuchovej

k umiestneniu   v striebornom  pásme   v súťažnej prehliadke Prešovského kraja  v sólovej hre na husliach  10.3.2017

 

**********

Interný koncert vo Veľkom Šariši 28. február 2017

Mladé talenty s pani učiteľkou Evou Demeterovou

 

Klavíristi pod vedením p. uč. Petra Kaščáka

 

********

Výtvarné práce

 

VIANOČNÉ KONCERTY  2016

 15.12.2016   o 17:00   ZŠ Záhradné
16.12.2016 o 17:00  KD Kojatice
18.12.2016 o 15:00  KD Chminianska Nová Ves
19.12.2016 o 17:00 KD Župčany
20.12.2016 o 17:00 ZŠ Lesnícka 1, Prešov
21.12.2016 o 17:00 kinosála Veľký Šariš

*******

 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V ŽUPČANOCH

Naši žiaci sa predstavili  21. 10. 2016 v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome v Župčanoch

Výtvarný odbor

Kľúče, autori: žiaci prípravného štúdia

Slniečka, autori: žiaci 1. časti základného štúdia

Milka Zimková, autor: Lenka Vargová

Zdenka Studenková, autor: Lenka Vargová

Týždeň mobility

 ZUŠ  v pohybe

Naši žiaci sa 21. septembra zapojili do aktivít v rámci týždňa mobility v našom meste. Žiaci všetkých odborov ukázali, že pohyb je pre nich úplne prirodzenou súčasťou ich života a v pripravených súťažiach dokázali obratnosť, ale i výtvarné schopnosti v kresbe na chodník . Pani učiteľka výtvarného odboru, ktorá mala akciu na starosti odmenila najšikovnejších vecnými cenami.

 

*************