Tanečný workshop

Divadlo Jonáša Záborského

Úspešná reprezentácia ZUŠ Veľký Šariš v zahraničí

žiaci základnej umeleckej školy majú za sebou úspešné vystúpenie na koncerte s medzinárodnou účasťou v Maďarsku v meste Nyíregyháza. Na koncerte sa zúčastnili žiaci z Veľkého Šariša, Záhradného, Solivaru, DJZ a Župčan. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme. Zároveň veľká vďaka patrí p. riaditeľovi Selčanovi st. za dôkladnú prípravu a organizáciu zájazdu do Maďarska, ako i za korepetície p. uč Kaščákovi.

VIAC FOTIEK

FOTKY Z VÝLETU

Video z medzinárodného koncertu v Nyíregyháze – Maďarsko

Medzinárodná klavírna prehliadka Nyíregyháza

Žiaci našej základnej umeleckej školy sa dňa 6. až 8. apríla 2018 zúčastnia medzinárodnej klavírnej prehliadky v meste Nyíregyháza v Maďarsku.

Školu bude reprezentovať pätnásť žiakov z hudobného i výtvarného odboru z Veľkého Šariša, ale aj z elokovaných pracovísk DJZ, Solivar, Záhradné a v Župčanoch. Sprevádzať ich bude pán riaditeľ Július Selčan st. spolu s p. uč. Petrom Kaščákom. Srdečne im blahoželáme a držíme im prsty v úspešnom reprezentovaní Základnej umeleckej školy ako i mesta Veľký Šariš.

B L A H O Ž E L Á M E

Kristíne Krajňákovej k umiestneniu  v striebornom  pásme v súťažnej prehliadke Prešovského a Košického kraja  v sólovej hre na priečnu flautu.  Vďaka patrí p. uč. Michalskej za prípravu žiačky a za korepetície p. uč. Kaščákovi a p. uč Grešovi.

DIPLOM

KLAVÍRNA PREHLIADKA 1. DECEMBER 2017

SPOLOČNÁ

 

BLAHOŽELÁME

S O F I I   M U R Č I N K O V E J

k 2. miestu v 9. ročníku výtvarnej súťaže Čarovné jablko 15. 6. 2017 v Prešove

                                                                                                                                              Sofia Murčinková, diplom

B L A H O Ž E L Á M E

Tereze Horánskej za 2. miesto v  Celoslovenskej súťaži  ”Pegas Musicale” v  hre na gitare   26. 4. 2017  v  Bratislave

Nikolasovi  Kormaníkovi

 zlaté pásmo

v súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov ZUŠ 10. 3. 2017

Diplom

Nikolas Kormaník s pani učiteľkou Evou Demeterovou

a

B L A H O Ž E L Á M E

Dorotke Paľuchovej za strieborné  pásmo v súťažnej prehliadke Prešovského kraja  v sólovej hre na husliach  10.3.2017

 

********

Výtvarné práce

 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V ŽUPČANOCH

Naši žiaci sa predstavili  21. 10. 2016 v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome v Župčanoch

Výtvarný odbor

Kľúče, autori: žiaci prípravného štúdia

Slniečka, autori: žiaci 1. časti základného štúdia

Milka Zimková, autor: Lenka Vargová

Zdenka Studenková, autor: Lenka Vargová

 

*************