MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V ŽUPČANOCH

Naši žiaci sa predstavili  21. 10. 2016 v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome v Župčanoch

Výtvarný odbor

Kľúče, autori: žiaci prípravného štúdia

Slniečka, autori: žiaci 1. časti základného štúdia

Milka Zimková, autor: Lenka Vargová

Zdenka Studenková, autor: Lenka Vargová

Týždeň mobility

 ZUŠ  v pohybe

Naši žiaci sa 21. septembra zapojili do aktivít v rámci týždňa mobility v našom meste. Žiaci všetkých odborov ukázali, že pohyb je pre nich úplne prirodzenou súčasťou ich života a v pripravených súťažiach dokázali obratnosť, ale i výtvarné schopnosti v kresbe na chodník . Pani učiteľka výtvarného odboru, ktorá mala akciu na starosti odmenila najšikovnejších vecnými cenami.

*************