KLAVÍRNA PREHLIADKA 1. DECEMBER 2017

SPOLOČNÁ

 BLAHOŽELÁME

S O F I I   M U R Č I N K O V E J

k 2. miestu v 9. ročníku výtvarnej súťaže Čarovné jablko 15. 6. 2017 v Prešove

                                                                                                                                              Sofia Murčinková, diplom

T E R E Z K E   H O R Á N S K E J

k  2. miestu   v  Celoslovenskej súťaži  ”Pegas Musicale”   v  hre na gitare   26.4.2017 v Bratislave

N I K O L A S O V I   K O R M A N Í K O V I

k umiestneniu  v zlatom  pásme  v súťažnej prehliadke Prešovského kraja  v sólovej hre na husliach  10.3.2017 

Diplom

Nikolas Kormaník s pani učiteľkou Evou Demeterovou

a

D O R O T K E   P A Ľ Ú C H O V E J

k umiestneniu   v striebornom  pásme   v súťažnej prehliadke Prešovského kraja  v sólovej hre na husliach  10.3.2017

 

**********

Interný koncert vo Veľkom Šariši 28. február 2017

Mladé talenty s pani učiteľkou Evou Demeterovou

 

Klavíristi pod vedením p. uč. Petra Kaščáka

 

********

Výtvarné práce

 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V ŽUPČANOCH

Naši žiaci sa predstavili  21. 10. 2016 v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome v Župčanoch

Výtvarný odbor

Kľúče, autori: žiaci prípravného štúdia

Slniečka, autori: žiaci 1. časti základného štúdia

Milka Zimková, autor: Lenka Vargová

Zdenka Studenková, autor: Lenka Vargová

 

*************