Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

 Július Selčan st. – riaditeľ školy

 Peter Kaščák, Mgr. – zástupca riaditeľa školy

HUDOBNÝ ODBOR:

1. Darina Balúnová, Mgr. – hudobná náuka, hra na keyboarde
2. Eva Demeterová – hra na husliach
3. Pavol Demeter DiS. art. – hra na husliach, hra na violončele, hra na gitare
4. Ivan Ďurica – hra na bicie,  hra na zobcovej flaute
5. Marek Greš – hra na gitare
6. Kamila Hricová – hra na klavíri
7. Peter Kaščák, Mgr. – hra na klavíri, korepetície
8. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare
9. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na keyboarde, hra na klavíri
10. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute
11. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute (MD)
12...

Viac ...