Súťažná prehliadka východoslovenského regiónu v Bardejove, máj 2018

BLAHOŽELÁME

Františkovi Mihokovi

za bronzové pásmo v hre na keyboard v I. kategórii súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v Bardejove  22. mája 2018.

František Mihok, diplom