Úspešná reprezentácia ZUŠ Veľký Šariš v zahraničí

Žiaci základnej umeleckej školy majú za sebou úspešné vystúpenie na koncerte s medzinárodnou účasťou v Maďarsku v meste Nyíregyháza. Na koncerte sa zúčastnili žiaci z Veľkého Šariša, Záhradného, Solivaru, DJZ a Župčan. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme. Zároveň veľká vďaka patrí p. riaditeľovi Selčanovi st. za dôkladnú prípravu a organizáciu zájazdu do Maďarska, ako i za korepetície p. uč Kaščákovi.

Vystúpenie na koncerte v Nyíregyháze

 

VIAC FOTIEK

FOTKY Z VÝLETU

Video z medzinárodného koncertu v Nyíregyháze – Maďarsko