Mesačný archív február 2018

Súťažná prehliadka Prešovského kraja v sólovej hre na dychových nástrojoch žiakov ZUŠ, február 2018

B L A H O Ž E L Á M E

Kristíne Krajňákovej k umiestneniu  v striebornom  pásme v súťažnej prehliadke Prešovského a Košického kraja  v sólovej hre na priečnu flautu.  Vďaka patrí p. uč. Michalskej za prípravu žiačky a za korepetície p. uč. Kaščákovi a p. uč Grešovi.

Kristína Krajňáková, diplom

Viac ...