Mesačný archív jún 2017

Rozvrh hodín 2018/2019

 

Viac ...

Výtvarná súťaž Čarovné jablko v Prešove, jún 2017

BLAHOŽELÁME

S O F I I   M U R Č I N K O V E J

k 2. miestu v 9. ročníku výtvarnej súťaže Čarovné jablko 15. 6. 2017 v Prešove

Sofia Murčinková, 2. miesto, súťaž Čarovné jablko 2017, Prešov

Viac ...