Mesačný archív jún 2017

Zamestnanci školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI:

 Július Selčan st. – riaditeľ školy

 Peter Kaščák, Mgr. – zástupca riaditeľa školy

HUDOBNÝ ODBOR:

1. Darina Balúnová, Mgr. – hudobná náuka, hra na keyboarde
2. Eva Demeterová – hra na husliach
3. Pavol Demeter DiS. art. – hra na husliach, hra na violončele, hra na gitare
4. Ivan Ďurica – hra na bicie,  hra na zobcovej flaute
5. Marek Greš – hra na gitare
6. Kamila Hricová – hra na klavíri
7. Peter Kaščák, Mgr. – hra na klavíri, korepetície
8. Veronika Kocúreková, DiS. art. – hra na gitare
9. Kornélia Kundrová, PhDr. – hra na keyboarde, hra na klavíri
10. Ondrej Marcin – hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute
11. Petra Marcinová Miškufová – hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute (MD)
12...

Viac ...

Rozvrh hodín 2018/2019

 

Viac ...

Výtvarná súťaž Čarovné jablko v Prešove, jún 2017

BLAHOŽELÁME

S O F I I   M U R Č I N K O V E J

k 2. miestu v 9. ročníku výtvarnej súťaže Čarovné jablko 15. 6. 2017 v Prešove

Sofia Murčinková, 2. miesto, súťaž Čarovné jablko 2017, Prešov

Viac ...